مرکز توانبخشی نیکان مراغهمطالب مفید شامل آموزش و خدمات


نحوه پذیرش مددجویان توانبخشی

نحوه پذیرش - تصویر نمایشی میباشد.

گروه هدف: گروه توانبخشی شامل: عقب ماندگان ذهنی ـ معلولین جسمی و سالمندان می باشند.

مراحل انجام کار:
1. درخواست مراجعین(خانواده ها یا مراجع قضایی) توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می گردد.
2. مددجو از واحد پذیرش به کارشناسان مربوطه ارجاع می گردد.
3. کارشناس مربوطه پس از کنترل و بررسی مدارک، با توجه به نحوه ارجاع مددجویان، پذیرش را انجام می دهد:
الف: مددجویانی که به همراه خانواده مراجعه نموده اند از آنجائی که تمامی مراجعین بدنبال محلی برای نگهداری مددجو هستند، یارانه خالی مراکز پیگیری شده و اسامی مراکز خصوصی در اختیار خانواده قرار میگیرد و در صورت توافق، معرفی نامه جهت ارجاع به مراکز مورد تائید صادر می گردد.

فرایند پذیرش در مراکز خصوصی حدود 1 ماه می باشد. لازم به ذکر است که در این مدت متقاضیان پشت نوبت پذیرش می باشد.

 

ب: مددجویانی که مجهول الهویه بوده و از طریق مراجع قضایی ارجاع می شوند پس از بررسی های روانپزشکی و ارزیابی ذهنی به مراکز مرتبط ارجاع می شوند.

فرآیند پذیرش این دسته از مددجویان حدود 2 ساعت می باشد.

مدارک مورد نیاز:
1. پذیرش مددجویان مجهول الهویه: - نیاز به حکم قضایی( از دادگاه ـ اداره سرپرستی)  یا پزشک قانونی یا کلانتری
2. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مددجویان خانواده دار: - خلاصه پرونده پزشکی به همراه تشخیص - خلاصه پرونده ذهنی با برآورد بهره هوشی - خلاصه وضعیت اجتماعی و فرهنگی - نامه رسمی مدیریت بهزیستی شهرستان محل سکونت مددجو

فرم های مورد عمل: - فرم گزارش مددکاری - برگه خلاصه وضعیت پزشکی - برگه ارزیابی ذهنی - فرم ویزیت روانپزشک

دستورالعمل های مورد اجرا:
1. دستورالعمل های مورد استفاده مراکز توانبخشی شبانه روزی سال 97
2. دستورالعمل بیمه مددجویان مجهول الهویه
3. دستورالعمل شهریه مراکز غیر دولتی

فرآیند پذیرش این دسته از مددجویان حدود 2 ساعت می باشد.

 

مطالب مفید | شامل آشنایی با نحوه خدمت رسانی

  • 1
  • 2
Prev Next

نحوه پذیرش مددجویان توانبخ…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

گروه هدف: گروه توانبخشی شامل: عقب ماندگان ذهنی ـ معلولین جسمی و سالمندان می باشند. مراحل انجام کار: 1. درخواست مراجعین(خانواده...

Read more

نحوه پذیرش بیماران روانی مز…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

گروه هدف: مددجویان مجهول الهویه به آن دسته از بیماران روانی مزمن اطلاق می شود که هویت آن ها...

Read more

نحوه پذیرش بیماران روانی م…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

  گروه هدف: بیماران روانی مزمن شامل آن دسته از افرادی هستند که از سطح استان جهت تأیید بیماری و یا تشکیل...

Read more
خانه خدمات مرکز مطالب مفید نحوه پذیرش نحوه پذیرش مددجویان توانبخشی