مرکز توانبخشی نیکان مراغه

مطالب مفید شامل آموزش و خدمات

نحوه پذیرش مددجویان توانبخشینحوه پذیرش - تصویر نمایشی میباشد.

گروه هدف: گروه توانبخشی شامل: عقب ماندگان ذهنی ـ معلولین جسمی و سالمندان می باشند.

مراحل انجام کار:
1. درخواست مراجعین(خانواده ها یا مراجع قضایی) توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می گردد.
2. مددجو از واحد پذیرش به کارشناسان مربوطه ارجاع می گردد.
3. کارشناس مربوطه پس از کنترل و بررسی مدارک، با توجه به نحوه ارجاع مددجویان، پذیرش را انجام می دهد:
الف: مددجویانی که به همراه خانواده مراجعه نموده اند از آنجائی که تمامی مراجعین بدنبال محلی برای نگهداری مددجو هستند، یارانه خالی مراکز پیگیری شده و اسامی مراکز خصوصی در اختیار خانواده قرار میگیرد و در صورت توافق، معرفی نامه جهت ارجاع به مراکز مورد تائید صادر می گردد.

فرایند پذیرش در مراکز خصوصی حدود 1 ماه می باشد. لازم به ذکر است که در این مدت متقاضیان پشت نوبت پذیرش می باشد.

ادامه مطلب

نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن مجهول الهویهنحوه پذیرش - تصویر نمایشی میباشد.

گروه هدف: مددجویان مجهول الهویه به آن دسته از بیماران روانی مزمن اطلاق می شود که هویت آن ها معلوم نبوده و توسط مراجع قضایی کلانتری و یا بیمارستان ها جهت پذیرش به این اداره ارجاع می گردند.

مراحل انجام کار:
1. در صورت مشخص نبودن هویت و آدرس بیماران پس از اخذ حکم قضایی به همراه مأمور کلانتری به این اداره ارجاع می شوند.
2. پس از ارجاع بیمار به کارشناس مسئول توانبخشی پس از گرفتن عکس توسط مسئول مربوطه جهت ویزیت روانپزشک و بررسی های لازم عموماً به منظور کنترل علائم و تشخیص بیماری به بیمارستان روانپزشکی ارجاع می گردد.
3.در صورت عدم نیاز به بیمارستان و یا پس از اتمام دوره درمان در بیمارستان، پس از تشکیل پرونده بیماران روانی مزمن، جهت بستری در تنها مرکز دولتی(سرای احسان) اقدام لازم صورت می پذیرد. این فرایند در صورت عدم نیاز به بستری طی مدت 2 ساعت و در صورت ارجاع به بیمارستان روانپزشکی طی مدت حدوداً 1 ماه تا اتمام مراحل بستری و تشخیص گذاری صورت می پذیرد.

ادامه مطلب

نحوه پذیرش بیماران روانی مزمن نحوه پذیرش - تصویر نمایشی میباشد.

گروه هدف: بیماران روانی مزمن شامل آن دسته از افرادی هستند که از سطح استان جهت تأیید بیماری و یا تشکیل پرونده به منظور پذیرش در مراکز، از طریق خانواده به این اداره مراجعه می نمایند.

مراحل انجام کار:
1. درخواست مراجعین توسط دفتر مدیریت به واحد توانبخشی ارجاع می گردد.
2. پس از ارجاع معرفی نامه، توسط مسئول واحد توانبخشی، مددجو به واحد پذیرش و سپس جهت تکمیل مدارک(تشکیل پرونده) به کارشناس مربوطه ارجاع می گردد.
3. تمام بیماران روانی ارجاعی از شهرستان های استان تهران به غیر از بهزیستی شهرستان تهران، که معمولاً همراه با ویزیت روانپزشک است، توسط روانپزشک ویزیت می شوند.
4. در صورت عدم تشخیص و تائید روانپزشک جهت تشخیص و درمان به بیمارستان اعزام می گردد.
5. در صورت عدم تأییدیه روانپزشک نسبت به مزمن بودن بیماری، برای بیمار تشکیل پرونده داده می شوند.
6. پس از تشکیل پرونده بنا به درخواست توانخواه در صورت درخواست مستمری، نامه تأییدیه و خلاصه مدارک به شهرستان مربوطه ارسال می گردد.
7. این فرایند مدت 2 ساعت صورت می پذیرد.
8. در صورت تقاضای پذیرش در مراکز نگهداری(خصوصی ـ با یارانه دولتی) معرفی نامه مربوطه صادر می گردد. این فرایند جهت پذیرش در مراکز خصوصی 3 ماه و پذیرش در مراکز دولتی بطور متوسط یک سال به طول می انجامد.

ادامه مطلب

مطالب مفید | شامل آشنایی با نحوه خدمت رسانی

  • 1
  • 2
Prev Next

نحوه پذیرش مددجویان توانبخ…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

گروه هدف: گروه توانبخشی شامل: عقب ماندگان ذهنی ـ معلولین جسمی و سالمندان می باشند. مراحل انجام کار: 1. درخواست مراجعین(خانواده...

Read more

نحوه پذیرش بیماران روانی مز…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

گروه هدف: مددجویان مجهول الهویه به آن دسته از بیماران روانی مزمن اطلاق می شود که هویت آن ها...

Read more

نحوه پذیرش بیماران روانی م…

تاریخ انتشار : 23-68686--8156 در قسمت نحوه پذیرش

  گروه هدف: بیماران روانی مزمن شامل آن دسته از افرادی هستند که از سطح استان جهت تأیید بیماری و یا تشکیل...

Read more
خانه خدمات مرکز مطالب مفید نحوه پذیرش