مرکز توانبخشی نیکان مراغهمطالب مفید شامل آموزش و خدمات


تعاریف و اصطلاحات تخصصی دستورالعمل تاسیس، اداره و نظارت بر مراکز درمان بیماران روانی مزمن

فصل 1

تعاریف و اصطلاحات تخصصی

فصل اول:تعاريف

1- ساماندهی بیماران روانی مزمن :

 منظور از ساماندهي در اين دستورالعمل، اتخاذ روشی هماهنگ،منسجم و یکپارچه برای ارائه تمام خدمات و فعالیتهای مربوط به بهداشت و سلامت روان در سطوح پیشگیری ،درمان و توانبخشی بیماران و نیزبررسی،تعیین و تامین نیاز های (بهداشتی ،درمانی و توانبخشی )بیماران روانی مزمن است .(براساس آئین نامه جزء (5) بند (الف)ماده (192)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

2- توانبخشي يا بازتواني:

 مقصود از توانبخشي، انجام و ارايه كليه خدمات لازم در جهت توانمند ساختن بيماران رواني مزمن برای دستيابي به استقلال نسبی و خودكفایی است كه شامل توانبخشي طبي، رواني، اجتماعي ،حرفه‌اي وآموزشی  مي‌شود.در حقیقت توانبخشی معادل پیشگیری مرحله سوم در بیماران روانی مزمن می باشد.

3- بيماري روانی:

 هر نوع ناسازگاري، نابهنجاري روان شناختي و رفتاري شديدي كه اختلال در کارکردها و عملكردهاي اساسي فرد را سبب شود و مداخلات تخصصی را ايجاب نمايد ”بيماري رواني“ ناميده مي‌شود.

4- بیماران رواني مزمن :

 به گروهی از بیماران مبتلا به اختلالات روانی اطلاق می گردد که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد.به مدت طولانی (حدود دو سال)دوام یابد و تمایل به عود داشته ،منجر به افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود. بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در طی 2 سال گذشته را داشته باشد و در حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشند.

 این نوع بیماری ها شامل:اسکیزوفرنی،اختلالات خلقی عاطفی ،اختلالات نافذ رشد(کودکان اتیستیک)ومانند آنها می شود.

(مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

تبصره: تشخيص مزمن بودن اختلال ویا وجود افت عملكرد برعهده كميسيون‌هاي ساماندهی بیماران روانی مزمن بهزيستي استان و در موارد بروز اختلاف نظر، تعيين تكليف نهائي به عهده كميسيون عالی ساماندهی بیماران روانی مزمن مستقر در سازمان بهزيستي كشور است.

5- بیماری روانی مزمن:

 به بیماری اطلاق می شود که علائم بالینی مشخص آن بیماری به مدت حداقل 2 سال در فرد وجود داشته باشد و یا بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در  طی دو سال گذشته داشته باشد و در حال حاضر نیز  از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشد.

6- بیمار روانی مزمن مجهول الهویه و بی سرپرست:

 مشخصات فردی خود را نمی داند،مستنداتی مبنی بر تایید هویت وی وجود ندارد،بنا بر حکم مرجع قضایی فاقد هویت مشخص و مدارک شناسایی معتبربوده یا فاقدسرپرست و قیم قانونی  باشد.

7- بیمار روانی مزمن بد سرپرست :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی یا مرجع قضایی، خانواده، سرپرست یا قیم بیمار توانایی یا صلاحیت لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

8 – بیمار روانی مزمن بی بضاعت :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی خانواده ، سرپرست یا قیم بیمار توان مالی لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

9- ملاک های تشخیص بیماری روانی :

 تشخیص بیماری روانی بر اساس ملاك‌هاي تشخيصي معتبر فعلي از جمله چاپ چهارم تجدید نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري (DSM IV-TR) و دهمين طبقه‌بندي بين‌المللي بيماري‌ها (10-ICD )  می باشد. در زمان‌هاي آتي ملاك اين اطلاق، شاخص‌هاي معتبر همان زمان خاص خواهد بود.

10- تشخيص:

 تعيين ماهيت،‌ طبيعت و نوع بيماري را كه با استفاده از تهيه شرح حال كامل، معاينه و مصاحبه و تجزيه و تحليل علائم، نشانه‌ها و يافته‌هاي پارا كلينيكي (آزمايش،‌ تصويربرداري‌ها، آزمون‌هاي روان شناختي و...) صورت مي‌پذيرد، ”تشخيص“ مي‌نامند.

تبصره : تشخیص بیماری روانی مزمن توسط کمیسیون های ساماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی انجام می گیرد .

11- درمان:

 مجموعه اقدامات، فعاليت‌ها و برنامه‌هايي را كه در جهت مراقبت از بيمار و به منظور اعاده سلامتي يا تسكين يا تخفيف درد و رنج و يا رفع علائم و اصلاح يا تثبيت وضعيت بيمار به عمل مي‌آيد، ”درمان“ مي‌نامند. حيطه فعاليت‌هاي درماني محدود به مسائل پزشكي اعم از طبي يا جراحي نيست و حيطه‌هاي توانبخشی اجتماعي، رواني، و حتي معنوي و فرهنگي را نيز در بر مي‌گيرد.

12- پذیرش:

 پذیرش فرایندی است که در آن ، بیماران ارجاعی از سوی مراجع بهداشتی ،مراجع قضایی ، خانواده ها و یا مراجعه شخصی از سوی کمیسیون های ساماندهی  بیماران روانی مزمن مطابق با ضوابط مندرج در آئین نامه ها و سیاست های جاری ستاد ساماندهی مورد بررسی واقع شده و در صورت  تشخیص و تاییدبیماری روانی مزمن، در سازمان بهزیستی برای این افرادپرونده تشکیل می گردد.

13 – کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن :

تشخیص و تایید بیماری روانی مزمن مراجع ،بررسی نیازهای بیمار، الویت بندی نیازها ، ارجاع به خدمات مربوطه از قبیل مراکزتوانبخشی بیماران روانی مزمن،خدمات حمایتی و...، پیگیری امورساماندهی بیماران روانی مزمن ، نظارت بر نحوه ساماندهی بیماران روانی مزمن در استان و سایر اموری که برحسب ضرورت توسط مدیر کل استان یا ستاد ساماندهی کشوربر عهده کمیسیون گذاشته می شود،از جمله وظایف کمیسیون ها می باشد.

کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن در سطح استان و عالی تشکیل می گردد.

14-  ارجاع:

معرفي و يا اعزام بيمار، از هر يك از سطوح سه گانه پيشگيري، درمان و توانبخشي به سطحي ديگر و يا از مركزي به مركز ديگر ارجاع ناميده مي‌شود.

15- خدمات و برنامه‌هاي جامع يا فراگير:

ارزيابي و سنجش نيازها و ارائه كليه خدمات لازم را كه با توجه به نيازها  در تمامي زمينه‌ها اعم از مداخلات مربوط به پيشگيري، درمان و توانبخشي و اقدامات حمايتي صورت مي‌گيرد، خدمات و برنامه‌هاي جامع (فراگير) مي‌نامند.

16- خدمت (مداخله):

ارائه هر نوع کمک (مداخله ،مشاوره،درمان و توانبخشی)در ابعاد آموزشی ، طبی، روانی ،اجتماعی و حمایتی را خدمت یا مداخله می نامند .این خدمات قابل ارائه درمنزل ،خانواده، محل کار، مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن می باشد.

17- توانبخشی پزشکی :

اقداماتی که در جهت پیشگیری از عود و یا پسرفت بیماری انجام می شود که شامل مداخلات درمانی و ویزیت می باشد .

18- توانبخشی آموزشی:

آموزش مهارت های زندگی و آموزش ارتباط با دیگران به مددجویان و آموزش به خانواده و تهیه بروشورهای اطلاع رسانی در زمینه های بیماری های روانی، درمان ،بیماران بهبود یافته و یا موضوعات دیگر جهت استفاده بیماران،خانواده ها و عموم مردم،ارائه مقاله علمی در مجلات با امتیاز پژوهش را شامل می گردد.

19- توانبخشی حرفه ای:

مجموعه اقداماتی است که در جهت حرفه آموزی فرد به منظور اشتغال و به کارگماری معلول وبیمارروانی به گونه ای که بتواند از طریق آن کار ضمن کسب درآمد و تامین معاش به منزلت شخصی و اجتماعی مناسب دست یابد.

20- توانبخشی روانی اجتماعی:

تیم تخصصی موظف است با ایجاد بستر مناسب تا حد امکان شرایط حضور بیماران روانی در جامعه را فراهم آورد.

 

21- كارآموز:

به فردی گفته میشود که بمنظور احراز حرفه خاص نیاز به آموزش های فنی و حرفه ای با شرایط ویژه(رسمی یا غیررسمی)دارد.

22- كارورز:

به فردی گفته میشود که دوره های آموزش فنی و حرفه ای را طی نموده و بمنظور کسب مهارت بیشتر در تولید و یا خدمات نیاز است مدتی بطور عملی در حرفه ای كه طی دوره نموده اند مشغول گردد.

23- مراكز ارائه‌دهنده خدمات درماني و توانبخشی  بيماران رواني مزمن:

به هر يك از مراكزي كه با رعايت قوانين موضوعه، نسبت به ارائه خدمات تشخيصي، درماني، مشاوره‌اي و توانبخشي به بيماران رواني مزمن اقدام مي‌كنند حسب مورد، مركز ارائه آن نوع خدمت اطلاق مي‌شود.

كليه مراكز سرپايي و بستري، مراكز روزانه، شبانه‌روزي‌، محل‌هاي اقامتي و كارگاه‌هاي حرفه‌آموزي و اشتغال در زمرة اين قبيل مراكز مي‌باشند.

مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی شامل مراکز  درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن روزانه و شبانه روزي، مراکز درماني حمايت شده قضايي و كارگاه هاي حمايت شده به شرح زیر به ارائه خدمات به بیماران روانی مزمن می پردازند.

24 - مراکز روزانه:

در این مراکز خدمات توانبخشی روانی - اجتماعی به طور روزانه  (از ساعت 8 صبح الی 2 بعدازظهر  و  یا 2 ظهر تا 8 شب و یا هر دو شیفت ) به بیماران روانی مزمن ارائه می شود.

25- مراكز روزانه درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن:

به مراكزي كه در آن درمان و توانبخشي بيماران از طريق خدماتی مانند دارو درماني، درمان‌هاي روان شناختي و آموزش بيماران و خانواده‌هاي آنان، ارائه مي‌شود، مراكز روزانه درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن گفته می شود. اعضاي تيم تخصصی در اين مراكز شامل روان پزشك، روان‌شناس باليني ، کاردرمانگر،مددكار اجتماعي، مربي حرفه اي آموزش ديده و پرستار است.

26 -   مراكز درمان و توانبخشي مبتلايان به اختلالات نافذ رشد:

به مراكزي گفته می شود كه در آن درمان، پيگيري و توانبخشي مبتلايان به اختلالات نافذ رشد مانند اتيسم، آسپرگر و... از طريق شیوه های درمانی خاص نظیر  تحلیل رفتار کاربردی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، موسیقی درمانی ، حرکت درمانی، شیوه های تربیت شنیداری ، دارو درمانی ، ویتامین درمانی و ... و آموزش بیماران و خانواده های آنان در محل مرکز و یا در مرکز و در محل سکونت بیماران صورت می پذیرد. اعضای تیم درمان در این مراکز شامل : روانپزشک ، روانشناس بالینی ، کاردرمانگر ذهنی، گفتار درمانگر و مربی آموزش دیده است.

27 -   مراکز پيگيري درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در منزل:

مراکزی که درآن خدمات پیگیری ، درمان توانبخشی به بیماران روانی مزمن به صورت سیار در محل زندگی یا کار ارائه می شود این مراکز موظف هستند بر اساس خدمات از پیش تعیین شده توسط گروه تخصصی خویش شامل

( پزشک عمومی دوره دیده ، روانپزشک ، روانشناس بالینی ، روان پرستار ، مددکار ، کاردرمانگر و... ) خدمات ارائه دهند .

28 -  كارگاه‌هاي حمایت شده تولیدی:

واحدی آموزشی-تولیدی است که برای حمایت از افراد معلول و یا بیماران روانی مزمنی که در شرایط ویژه قابل آموزش هستند و  فرصت آموزش ،کار و اشتغال یا فعالیت اقتصادی را نزد کارفرمایان نمی یابند و یا توان داشتن شغل مستقلی را ندار  ند، تشکیل می گردد.

كارگاه‌هايي هستند كه در آنان بيماران تحت نظارت مستقيم گروهي از متخصصان از جمله روانشناس و مربي حرفه‌آموزي و با امكان دسترسي آسان به ساير اعضاي تيم توانبخشی،  به صورت نيمه وقت يا تمام وقت مشغول انجام كار مي‌شوند.

در اين كارگاه‌ها عوامل استراس زا تا حد مقدور كاهش داده شده و يا حذف مي‌شوند تا بيماران بتوانند به طور موثر در امر توليد دخالت نمايند و احساس كفايت كنند. مسائلي مانند كندي سرعت توليد كه در كارگاه‌هاي حرفه ای قابل قبول نيست در كارگاه‌هاي مذكور مورد اغماض واقع مي‌شوند. ساعت فعالیت در این مراکز 8 صبح تا 15 بعد از ظهر و روز های پنجشنبه از 8 تا 12 می باشد.

29 - مراکز شبانه روزی :

مراکزی که به صورت شبانه روزی خدمات مراقبتی و توانبخشی به بیماران ارائه می دهند و بیماران روانی مزمن از طریق کمیسیون ساماندهي استان مربوطه به این مراکز معرفی می گردند.

اين مراكز عبارتند از: مراکز شبانه روزی ، خانه‌هاي نيمه راهي ، خانه‌هاي گروهی.

30-  مراكزدرمان و توانبخشي شبانه‌روزي بیماران روانی مزمن:

به مراكزي اطلاق مي‌شود كه در آن بيماران رواني مزمن فاقد سرپناه، بيماران فاقد قدرت انطباق لازم با ساير اعضاي خانواده و نيز دسته‌اي از آنان كه مهارت‌هاي لازم براي اداره مستقل امور زندگي خود را دارا نمي‌باشند، ‌اسكان داده مي‌شوند و تحت مراقبت و آموزش مهارت‌هاي لازم قرار مي‌گيرند.

تبصره: ارائه خدمات سرپایی در مراکز شبانه روزی ممنوع است.

31 -  خانه‌هاي گروهي:

در این مراکزتعدادی بیمار روانی مزمن به همراه هم اقامت می نمایند که وابستگی بیمارستانی نداشته و در عین حال نیازمند نظارت پرستار ،مددکار و خدمه می باشند. این افراد تحت نظارت 24 ساعته پرسنل مذکور زندگی می نمایند .وبا توجه به اینکه توانایی اداره مستقل زندگی خود را نیز ندارند مهارت های لازم جهت زندگی در جامعه به آنان آموخته می شود.پرسنل پایش مستمر بر این بیماران اعمال می نمایند و در انجام فعالیت های زندگی روزمره به آنان کمک می کنند.در صورت عود بیماری فرد به سطح قبلی خدمات ارجاع می گردد.

32 -   خانه‌هاي نيمه راهي:

دراین مراکز بیماران از استقلال بالاتری نسبت به بیماران خانه های گروهی برخوردار بوده  ، مهارت های اجتماعی در محیطی آزادتر و با نظارت کمتر به آنها  آموخته می شود.4 تا 8 بیمار در یک منزل و با نظارت 24 ساعته یک پرستار زندگی می کنندو در صورت لزوم از کمک متخصصین دیگر نیز بهره مند می گردند. مهارت های بین فردی، کنترل خود و شرکت در فعالیت های خانه داری آموزش داده شده و تمرين مي شود.در موارد بحران و مشکلات احتمالی ، پرسنل نظارت و حمایت لازم را ارائه می نمایند. علاوه بر آن، بیماران بودجه منزل را تنظیم می نمایند.

33 - مراكز درماني حفاظت شده قضائي:

مراكزي هستند كه در آنها مجرمان خطرناك و گروهي از مبتلايان به اختلالات شخصيتي كه مسئول اعمال خود شمرده مي‌شوند، ضمن تحمل كيفر طبق حكم مراجع صالحه قضائي، تحت حفاظت نيروي انتظامي و وفق قانون مصوب ارديبهشت 1339، تحت درمان، مراقبت و توانبخشي قرار مي‌گيرند.تاسیس این مراکز توسط قوه قضائیه و صدور مجوزاز جمله وظایف سازمان بهزیستی مي باشد. تامين منابع (شامل اعتبارات، بودجه، نيروي انساني،حفاظت از مرکز و کلیه بیماران زندانی و پرسنل و...) بر عهده قوه قضاييه و ضابطین آن مي باشد.

34 - مراكزدرمان و توانبخشي جامع بیماران روانی مزمن:

به مراكزي اطلاق مي‌شود كه در آن ترکیبی از خدمات ارائه می شود. مراكزجامع با خدمات شبانه روزي و روزانه و پیگیری در مان و توانبخشی در منزل ، مراکز جامع با خدمات شبانه روزی و روزانه و مراکز جامع با خدمات روزانه و پیگیری در مان و توانبخشی در منزل سه نوع مرکز جامع می باشد. در مراکز جامع در دو نوع اول معرفی دو نفر مسول فنی جداگانه برای خدمات شبانه روزی و روزانه الزامی است.

35 -  ارائه خدمات مراقبت و توانبخشی در خانواده: 

خدماتی که توسط فردی آموزش دیده از بستگان یا نزدیکان بیمار در راستای ارتقای مهارتهای اجتماعی و سلامت روان بیمارارائه می شود خدمات نگهداری در خانواده اطلاق می گردد.سازمان بهزیستی به منظور تامین هزینه ی دارو و درمان و توانبخشی این دسته از بیماران که در خانواده نگهداری می شوند، کمک هزینه ای در نظر گرفته که بصورت ماهانه در اختیار ایشان قرار داده می شود.

تبصره: در سطح بندی ارائه خدمات توانبخشی به بیماران روانی مزمن لازم است ، مراقبت از بیمار روانی در منزل به عنوان اولویت اول و معرفی بیمار به تیم های پیگیری درمان و توانبخشی در منزل و مراکز روزانه توانبخشی الویتهای بعدی و معرفی بیمار به مراکز شبانه روزی درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن ،آخرین الویت می باشد. این توالی و سطح بندی باید همواره مد نظر بوده و برای تمامی بیماران اعمال گردد. 

36 - هزينه ( شهریه ):

منابعي كه براي به دست آوردن كالا، خدمات، موقعيت، وضعيت و يا در راه نيل به هدفي صرف مي‌گردد، هزينه ناميده مي‌شود.

در اين دستورالعمل هزينه عبارت از معادل پول نقدي است كه در ازاي دريافت نوعي از خدمات، دريافت‌كننده آن خدمت يا ولي يا قيم قانوني او به سازمان بيمه گر و يا سازمان حمايت‌كننده وي و یا مرکز ارائه خدمت به بیمار، طبق مقررات جاري، و درمورد بيماران رواني مزمن، طبق‌آئين‌نامه مصوب هيات دولت تمام يا بخشي از آن را پرداخت می نماید.

37- يارانه:

كمك نقدي و يا غيرنقدي است كه از سوي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به افراد نيازمند (شخص و يا خانواده) و مراکز غیر دولتی تحويل مي‌شود.

در اين دستورالعمل به كلية پرداخت‌هاي نقدي و كمك‌هاي غيرنقدي كه از سوي سازمان بهزيستي كشور و ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن و طبق آئين‌نامه مصوب هيأت دولت و مقررات جاري به شخص یا خانواده  ارائه مي‌شود يارانه اطلاق مي‌گردد. هر نوع تخفيفي كه در مورد بهاي كالاها و يا خدمات مورد نياز مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات درماني و توانبخشي به بيماران رواني مزمن با معرفي سازمان بهزيستي كشور و يا ستاد ساماندهي از مؤسسات، نهادها و ارگان‌ها، اخذ و يا منظور شود نيز يارانه محسوب مي‌شود.

38- تسهيلات:

هر گونه اقدامي كه در جهت تسريع و آسان سازي امكان تأسيس مراكز ارائه‌دهنده خدمات به بيماران رواني مزمن و بهره‌برداري و ادامه فعاليت اين مراكز صورت گيرد، تسهيلات ناميده مي‌شود كه شامل صدور مجوزهاي قانوني، معرفي به نهادها و سازمان‌هاي مختلف، اعطاي تسهيلات بانكي و واگذاري اداره مراكز موجود و نظاير آنهاست كه در آئين‌نامه مصوب قيد گرديده است، می باشد. باید از شروع فعالیت مراکز حداقل یک سال گذشته باشد تا بتواند از تسهیلات بهره مند گردد.

39- موافقت اصولي:

اجازه‌اي كتبي جهت تأسيس و راه اندازي مراكز مورد اشاره در اين دستورالعمل است. صدور اين موافقت‌نامه براساس اعلام نظر تخصصي دبيرخانه ستاد ساماندهي و با تصويب كميسيون ماده 26 استانی،توسط استان مربوطه صورت خواهد گرفت. اعتبار اين موافقت نامه شش ماه از زمان صدور خواهد بود که به مدت شش ماه قابل تمدید خواهد بود و در صورت احداث بنا به مدت یکسال قابل تمدید مجدد خواهد بود.

40- پروانه فعاليت:

مجوز اعطاي امتياز تأسيس و بهره‌برداري از مراكز مذكور در اين دستورالعمل است كه پس از تجهيز و آماده‌سازي مراكز و ارائه مدارك لازم از سوي متقاضيان اعم از حقيقي و يا حقوقي به نام آنان صادر و تحويل مي‌شود. صدور اين پروانه براساس اعلام نظر معاونت امور توانبخشي بهزيستي استان و با تصويب كميسيون ماده 26 استانی،توسط استان مربوطه صورت خواهد گرفت.اين پروانه بدون موافقت كميسيون استانی صدور پروانه‌ها غير قابل انتقال به غير و هر 3 سال يك بار تمديد مي‌شود.

41 موسس:

فرد حقیقی یا حقوقی واجد شرایطی که با اخذ موافقت اصولی می تواند مجوزفعالیت مرکز توانبخشی از سازمان بهزیستی دریافت نماید.

42- پروانه مسئوليت فني:

پروانه‌اي است كه به نام يك نفر واجد شرايط صادر مي‌شود كه تخصص و عنوان آنها در فصل 2 اين دستورالعمل ذكر شده است. و با تصويب كميسيون ماده 26 استانی ،توسط استان مربوطه صادر خواهد شد. اين پروانه غيرقابل انتقال به غير است و هر 2 سال يك بار تمديد مي‌شود.

تبصره: لازم است يك نسخه از تصوير  مدارک موافقت اصولی ، پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی که توسط استان صادر شده است به ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن کشور ارسال گردد.

43 مسئول فنی :

فرد واجد شرایطی است که از طرف مؤسس (حقیقی یا حقوقی)به سازمان معرفی شده تا پس از تأیید سازمان ،پروانه مسؤل فنی را در یکی از فعالیت های تخصصی مربوطه اخذ و در مجتمع یا مرکز انجام وظیفه نماید.

44 کارشناس ناظر استانی:

کارشناسی است که توسط معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تعیین شده ووظیفه نظارت بر مراکز در سطح استان را برعهده دارد.

45 کمیته عالی توانبخشی حرفه ای :

این کمیته از کارشناسان ستادی(ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن و سایر دفاتر حوزه توانبخشی) و مشاورین ذیربط در معاونت توانبخشی تشکیل شده و وظیفه برنامه ریزی ،نظارت و پایش کلیه فعالیت های حرفه ای در کارگاه های حمایت شده تولیدی و همکاری با معاونت کارآفرینی و اشتغال را بر عهده دارد.

 

شما اینجا هستید: خانه خدمات مرکز قوانین توانبخشی تعاریف و اصطلاحات تخصصی دستورالعمل تاسیس، اداره و نظارت بر مراکز درمان بیماران روانی مزمن