مرکز توانبخشی نیکان مراغهمطالب مفید شامل آموزش و خدمات


شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

(شبانه روزی ، روزانه، پیگیری درمان و توانبخشی در منزل،درمان و توانبخشی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد،کارگاه های حمایت شده تولیدی بيماران رواني مزمن)

 

    در این فصل شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن از قبیل نیروی انسانی ، مشخصات فیزیکی و فنی ساختمان ،وسائل و تجهیزات مورد نیاز مراکزبه تفکیک شرح داده شده است.با توجه به اینکه مراکز شبانه روزی ، روزانه ،درمان وتوانبخشی بیمارا ن مبتلا به اختلالات نافذ رشد و پیگیری درمان وتوانبخشی در منزل در سطح کشور ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است ونیز کارگاه های حمایت شده تولیدی در آستانه تاسیس می باشد ، در این فصل شرایط این مراکز ذکر شده و متعاقب فراهم شدن شرایط تاسیس مراکزی همچون خانه های بین راهی ، مراکز حفاظت شده قضایی و...پس از بررسی های کارشناسی ، شرایط اختصاصی مربوط به آن در قالب بخشنامه به معاونت توانبخشی استان ها ابلاغ خواهد گردید.

 

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز شبانه روزی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

1 - نیروی انسانی مراکزشبانه روزی با ظرفیت 50 نفر :

نیروی انسانی عمومی مرکز :

الف) خدمه : 2 نفر در هر شیفت

ب)آشپز وکمک آشپز : هر کدام یک نفر در مجموع 2 نفر

پ)نگهبان : 1 نفر در هر شیفت (حضور نگهبان تابع نوع ساختمان و تجهيزات ايمني آن مي باشد.)

ت)مراقب : 2 نفر در هر شیفت

ث)متصدی امور دفتری : 1 نفر

 

نیروی انسانی تخصصی :

الف)روانپزشک : یک نفر

ب)کاردرمانگر: یک نفر( حداقل 3 روز در هفته )    

پ)کارشناس روانشناسی با لینی: یک نفر ( به صورت تمام وقت )

ت)مددکاراجتماعی : یک نفر(حداقل 2 روز در هفته )      

ث)کارشناس پرستاری: در هر شیفت یک پرستار، در مجموع 3 پرستار(به صورت تمام وقت )

ج)کمک بهیار: در هر شیفت یک بهیار، (به صورت تمام وقت )

چ)مربی حرفه آموزی : حداقل 3 مربي حرفه آموزی در طول هفته با رشته های مختلف

ح)پزشك عمومي : یک نفر (به صورت تمام وقت ودر ساعات غیر اداری بصورت آنکال ).

شرح وظایف نیروی انسانی تخصصی:

روانپزشک: مسئول تیم درمان بوده و باید به امر ویزیت بیماران مبادرت ورزد.بررسی و حل مشکلات روانپزشکی و پزشکی بیماران ،ثبت سیر پیشرفت درمان ، حفظ وارتقاء سلامت ایشان برعهده روانپزشک مرکز می باشد.(شرح سایروظایف روانپزشک مطابق با دستور العملهای نظام پزشکی است.)

تبصره1: لازم است روانپزشك مراكز شبانه روزي بصورت آنكال باشد .

تبصره2: هر يك از مراكز درمان و توانبخشي شبانه روزي بيماران رواني مزمن موظفند طي عقد قرارداد با روان‌پزشك به گونه‌اي عمل نمايند كه هر كدام از بيماران حداقل یک بار درماه توسط روانپزشک معالج ، معاينه و تحت درمان قرار گيرند..در صورت نیاز دفعات ویزیت افزایش می یابد.

 

کار درمانگر: به عنوان عضو تیم درمان درارزیابی وبرنامه ریزی توانبخشی روانی متناسب با هر بیمار به همراه سایر اعضای تیم درمان شرکت می نماید. انتخاب مربیان و فعالیت های توانبخشی از جمله وظایف کاردرمانگر بوده و نظارت بر کار ایشان ، تهیه گزارش پیشرفت توانبخشی بیماران در حیطه مربوطه و ارائه آن به تیم درمان بر عهده وی می باشد.

 

کارشناس روانشناسی با لینی:روانشناس در ارزیابی اولیه بیمار به همراه سایر پرسنل تخصصی مرکز دخالت داشته و در انتخاب فعالیت متناسب با وضعیت بیمار ، بررسی چگونگی پیشرفت درمان و توانبخشی بیمار پس از شروع درمان و توانبخشی در مرکز، اطلاع رسانی و هدایت خانواده بیمار در جهت رسیدن به اهداف توانبخشی و درمان همچنین مصاحبه با خانواده ، مداخله در بحران ،مشاوره گروهی نقش دارد. و همچنین ارزیابی مربیان و انتقال گزارش ارزیابی به مسئول فنی وروانپزشک از جمله وظایف روانشناس می باشد.کمک به تشخیص و استفاده از آزمون ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم از دیگروظایف روانشناس محسوب می شود.

 

مددکاراجتماعی:کشف منابع موجود در جامعه ، سوق دادن بیمار و خانواده به منظور استفاده از این منابع ، ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده بیمار ،مهیا نمودن خانواده با هدف ترخیص و پذیرش بیمار ، اشتغال و کاریابی رسیدگی به امور خانواده بیماران ، برقراری ارتباط میان مرکز وخانواده ، و پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی بیمار و خانواده از جمله وظایف مددکار می باشد.

 

کارشناس پرستاری: کمک به حفظ سلامت جسمانی از طریق کنترل علائم حیاتی ،نظارت بر نحوه مصرف داروها ،نظارت بر رعایت بهداشت ،گزارش هرگونه تغییر در سطح سلامت بیمار، پیگیری امور پاراکلینیکی در صورت نیاز ، و رسیدگی به بیماران از وظایف پرستار می باشد. .(شرح سایروظایف کارشناس پرستاری مطابق با دستور العملهای نظام پرستاری است.)

 

کمک بهیار : کمک به پرستار در انجام امور درمانی و مراقبت از سلامتی ورعایت بهداشت بیماران از جمله وظایف کمک بهیار می باشد.

 

مربی حرفه آموزی: مربیان وظیفه آموزش حرفه به بیماران را بر عهده دارند. هر مربی باید حداقل در یکی از حرفه های مورد نیاز مراکزدارای مهارت لازم باشد. لازم است تخصص ومهارت مربی به تأییدیکی از مراجع ذی صلاح (سازمان فنی و حرفه ای،وزارت کار و امور اجتماعی و... )رسیده باشد. به پیشنهاد کاردرمان و روانشناس و با تصویب تیم درمان مربیان حرفه آموزی و حرفه های مناسب انتخاب می شوند.

 

پزشک عمومی : کنترل و ارزیابی وضعیت سلامت بیماران ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورات دارویی روانپزشک و پیگیری اقدامات پاراکلینیکی انجام شده برای بیماران ، نظارت بر نحوه مصرف صحیح داروها بالاخص کنترل عوارض دارویی از جمله وظایف پزشک عمومی می باشد.

2- مشخصات ساختمان مراكزدرمان و توانبخشی شبانه روزی بیماران روانی مزمن: استحكام و مشخصات فني ساختمان و انطباق با شبكه خدمات شهري و زيست محيطي مراكز موضوع اين دستورالعمل مي‌بايست توسط كارشناس ذيربط و كارشناس فني شهرداري محل مورد تائيد قرار گيرد.(ساختمان باید دارای پایان کار باشد) .

 

 

خانه خدمات مرکز قوانین توانبخشی شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن