مرکز توانبخشی نیکان مراغه

مطالب مفید شامل آموزش و خدمات

نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمنفصل 6نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن نظارت بر تاسیس، شيوه فعاليت و انحلال مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن بر عهده ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن و معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان ها و شهرستان ها  است که از طریق اعزام کارشناسان بیماران روانی مزمن و حسب نیاز و به پیشنهاد ریاست ستاد ...

فصل 6 نحوه نظارت بر مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

نظارت بر تاسیس، شيوه فعاليت و انحلال مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن بر عهده ستاد ساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن و معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان ها و شهرستان ها  است که از طریق اعزام کارشناسان بیماران روانی مزمن و حسب نیاز و به پیشنهاد ریاست ستاد و یا معاونین توانبخشی با دعوت از کارشناسان سایر دفاتر تخصصی، صورت خواهد پذیرفت.  مسئولیت فنی رسیدگی تخصصی به شکایات و تخلفات ، تنظیم گزارش لازم همراه با اعلام نظر جهت کمیسیون ماده 26 در بهزیستی کشور می باشد و در بهزیستی استانها بر عهده اعضای نظارت تخصصی استان شامل معاون توانبخشی و کارشناس مسئول بیماران روانی مزمن استان و در موارد مربوط به كارگاهها معاون اشتغال استان  و کارشناسان توانبخشی حرفه ای  استان خواهد بود.

وظایف و اختیارات ناظرین:                                                                         1. بررسی اولیه مدارک متقاضیان صدور موافقت اصولی و پروانه فعالیت و مسئول فنی و ارسال آنها حسب مورد به کمیسیون ماده 26 استانی و کشوری 2. بررسی وضعیت ساختمان، تجهیزات، وضعیت بهداشتی و ... مراکز  (پس از صدور پروانه موافقت اصولی و قبل از صدور پروانه فعالیت و در مرحله تمدید پروانه های مذکور) و تطابق آن با مفاد این آئین نامه و ارائه گزارش، بررسی و اعلام نظر به کمیسیون ماده 26 استان. 3. نظارت بر نحوه کار مراکز ساماندهی بیماران روانی مزمن، رعایت ظوابط و مقررات جاری ، الگوی کار ابلاغ شده ، نحوه کار مسئول فنی 4. ارسال گزارش کامل به معاونت امور توانبخشي استان ، کشور و مبادی امر 5. ارزشیابی و درجه بندی مراکز بر اساس فرم های ابلاغی 6. بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات واصله از مراکز و تنظیم گزارش لازم جهت ارسال به کمیسیون های ماده 26 استانی و کشوری (ودر مورد کارگاه های حمایت شده تولیدی به کمیته تخصصی توانبخشی حرفه ای کشور) و همچنین تهیه و تنظیم صورت جلسه و ارسال منظم آنها به کمیته مذکور.
تبصره 1 : ارزشيابي نحوه عملكرد مراكز هر سال حداقل  دو بار توسط كارشناسان امور رواني و توانبخشي بهزيستي استان و هر سال حداقل یک بار توسط کارشناسان ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن صورت خواهد گرفت و نتيجه به ستاد ساماندهی و درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن اعلام خواهد شد. تبصره 2 : در مواردي كه در اين دستورالعمل به آن اشاره‌اي نشده است، قوانين جاري كشور و خط‌مشي و اهداف سازمان بهزيستي جاري خواهد بود. تبصره3: كليه موسسات ارائه‌دهنده خدمات به بيماران رواني مزمن كه از سازمان بهزيستي موافقت اصولي دريافت كرده‌اند از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل به استان ها و حداكثر ظرف 6 ماه ملزم به انطباق شرايط خود با دستورالعمل حاضر مي‌باشند.

ادامه مطلب...

شرایط پذیرش و ترخیص بیمار در مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمنفصل 5

شرایط و ضوابط پذیرش و ترخیص بیمار در مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

ضوابط پذیرش بیمار در مراکز درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن : 1- ضوابط عمومی پذیرش : الف) بیمار روانی باید فاقد تحریکات روانی و علائم حاد باشد. ب) بیمارانی که بیماری عفونی مسری و جدی مانند (ایدز،هپاتیت و سل و...) داشته باشند پذیرش نمی شوند. پ) کلیه بیماران روانی معتاد، تنها بعد از سم زدایی در مراکز مذکور پذیرش خواهند شد ت) بیماران سالمندی که بیماری آنان بعد از 60 سالگی بروز کرده باشد و نیز سالمندانی که دچار معلولیت های جسمی باشند در این مراکز پذیرفته نخواهند شد.  ث) بیماران روانی عضوی تنها بعد از انجام درمان های لازم و در صورت فقدان علائم حاد جسمی و روانی در مراکز مذکور پذیرفته می شوند. تبصره: حداقل سن جهت پذیرش 16 سال و حداکثر 60 سال می باشد.
2- ضوابط اختصاصی پذیرش: الف) پذیرش بیماران (آزاد و یارانه ای ) صرفا از طریق کمیسیون استانی ساماندهی بیماران روانی (ودر تهران 4 کمیسیون شهرستان) صورت خواهد گرفت. ب) تعیین طول زمان استفاده از خدمات با هماهنگی بیمار، بستگان وی و مسئولین مرکز و تشخیص کمیسیون ساماندهی بیماران روانی خواهد بود. لازم به ذکر است که برگه تائید کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان (فرم شماره 5 مطابق پیوست دستورالعمل ) که به تائید روان پزشک معتمد بهزیستی رسیده باشد، شرط لازم جهت تشکیل پرونده و پذیرش در مرکز می باشد.
تبصره: در کارگاه های حمایت شده تولیدی  ارزشیابی دقیق میزان توانایی و محدودیت های بیماران روانی مزمن توسط ارزشیابان حرفه ای مستقر در ادارات بهزیستی صورت می گیرد. 

3- مراحل پذیرش: الف ) اخذ تأییدیه ونظریه کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان(فرم شماره 5 مطابق پیوست دستورالعمل) ب) تکمیل شناسنامه جامع بیماران روانی مزمن توسط مددکار ستاد پذیرش استان (فرم شماره 9 مطابق پیوست دستورالعمل ) ج)تکمیل فرم شرح حال بیمار توسط روانشناس ستاد پذیرش . ( فرم شماره 10 مطابق پیوست دستورالعمل) ت) داشتن نتیجه آزمایشات کامل کلینیکی برای  تست ابتلا به هپاتیت ، ایدز ، سل و .....  ECGو عکس سینه برای بیماران سالمندی که واجد شرایط مرکز باشد . (فرم شماره 11مطابق پیوست دستورالعمل) ث) اخذ رضايت نامه از خود بيمار ،  قيم يا ولي قانوني وي در موقع پذيرش (فرم شماره 6 مطابق پیوست دستورالعمل )
تبصره1 :  در صورتی که بیمار بنا به تشخیص کمیسیون و یا دادگاه صالحه مهجور محسوب نگردد اخذ رضایت نامه از خود بیمار ضروری است . تبصره2: از زمان پذيرش بيمار در مراكز ، وظيفه ارائه خدمات درمان و توانبخشي بر عهده مركز مربوطه ،بر اساس دستورالعمل ها ،‌ضوابط و استانداردهاي سازمان بهزيستي كشور ، ستاد ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن خواهدبود .
4 – نحوه ومدارك لازم  جهت تشكيل پرونده بیمار در مراكز درمان و توانبخشي بيماران رواني مزمن : 1-برگ خلاصه پرونده بستري در بيمارستان روانپزشكي ( در صورت فقدان سوابق بستري تأييديه كميسيون بيمارستان روانپزشكي مبني بر ابتلا به اختلال رواني ). 2- دو قطعه عكس بيمار 3- فتوكپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار و كارت ملي كليه اعضاي خانوار( در صورتیکه بیمار سرپرست خانوار باشد) 4 –فرمهای تکمیل شده  شماره 5 ، 11،10،9،6(مطابق پیوست دستورالعمل) 5- گزارش مددكاري از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانوار 6- قيم نامه يا گواهي بي سرپرستي از سوي مراجع قضائي برای بیماران مجهول الهویه یا بی سرپرست تبصره : اطلاعات موجود در پرونده بیماران باید بصورت محرمانه نگهداری گردد.

ادامه مطلب...

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکزدرمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن(شبانه روزی ، روزانه، پیگیری درمان و توانبخشی در منزل،درمان و توانبخشی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد،کارگاه های حمایت شده تولیدی بيماران رواني مزمن)

 

    در این فصل شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز درمان وتوانبخشی بیماران روانی مزمن از قبیل نیروی انسانی ، مشخصات فیزیکی و فنی ساختمان ،وسائل و تجهیزات مورد نیاز مراکزبه تفکیک شرح داده شده است.با توجه به اینکه مراکز شبانه روزی ، روزانه ،درمان وتوانبخشی بیمارا ن مبتلا به اختلالات نافذ رشد و پیگیری درمان وتوانبخشی در منزل در سطح کشور ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است ونیز کارگاه های حمایت شده تولیدی در آستانه تاسیس می باشد ، در این فصل شرایط این مراکز ذکر شده و متعاقب فراهم شدن شرایط تاسیس مراکزی همچون خانه های بین راهی ، مراکز حفاظت شده قضایی و...پس از بررسی های کارشناسی ، شرایط اختصاصی مربوط به آن در قالب بخشنامه به معاونت توانبخشی استان ها ابلاغ خواهد گردید.

 

شرایط و ضوابط اختصاصی تاسیس مراکز شبانه روزی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن

1 - نیروی انسانی مراکزشبانه روزی با ظرفیت 50 نفر :

نیروی انسانی عمومی مرکز :

الف) خدمه : 2 نفر در هر شیفت

ب)آشپز وکمک آشپز : هر کدام یک نفر در مجموع 2 نفر

پ)نگهبان : 1 نفر در هر شیفت (حضور نگهبان تابع نوع ساختمان و تجهيزات ايمني آن مي باشد.)

ت)مراقب : 2 نفر در هر شیفت

ث)متصدی امور دفتری : 1 نفر

 

نیروی انسانی تخصصی :

الف)روانپزشک : یک نفر

ب)کاردرمانگر: یک نفر( حداقل 3 روز در هفته )    

پ)کارشناس روانشناسی با لینی: یک نفر ( به صورت تمام وقت )

ت)مددکاراجتماعی : یک نفر(حداقل 2 روز در هفته )      

ث)کارشناس پرستاری: در هر شیفت یک پرستار، در مجموع 3 پرستار(به صورت تمام وقت )

ج)کمک بهیار: در هر شیفت یک بهیار، (به صورت تمام وقت )

چ)مربی حرفه آموزی : حداقل 3 مربي حرفه آموزی در طول هفته با رشته های مختلف

ح)پزشك عمومي : یک نفر (به صورت تمام وقت ودر ساعات غیر اداری بصورت آنکال ).

ادامه مطلب...

تعاریف و اصطلاحات تخصصی دستورالعمل تاسیس، اداره و نظارت بر مراکز درمان بیماران روانی مزمنفصل 1

تعاریف و اصطلاحات تخصصی

فصل اول:تعاريف

1- ساماندهی بیماران روانی مزمن :

 منظور از ساماندهي در اين دستورالعمل، اتخاذ روشی هماهنگ،منسجم و یکپارچه برای ارائه تمام خدمات و فعالیتهای مربوط به بهداشت و سلامت روان در سطوح پیشگیری ،درمان و توانبخشی بیماران و نیزبررسی،تعیین و تامین نیاز های (بهداشتی ،درمانی و توانبخشی )بیماران روانی مزمن است .(براساس آئین نامه جزء (5) بند (الف)ماده (192)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

2- توانبخشي يا بازتواني:

 مقصود از توانبخشي، انجام و ارايه كليه خدمات لازم در جهت توانمند ساختن بيماران رواني مزمن برای دستيابي به استقلال نسبی و خودكفایی است كه شامل توانبخشي طبي، رواني، اجتماعي ،حرفه‌اي وآموزشی  مي‌شود.در حقیقت توانبخشی معادل پیشگیری مرحله سوم در بیماران روانی مزمن می باشد.

3- بيماري روانی:

 هر نوع ناسازگاري، نابهنجاري روان شناختي و رفتاري شديدي كه اختلال در کارکردها و عملكردهاي اساسي فرد را سبب شود و مداخلات تخصصی را ايجاب نمايد ”بيماري رواني“ ناميده مي‌شود.

4- بیماران رواني مزمن :

 به گروهی از بیماران مبتلا به اختلالات روانی اطلاق می گردد که بیماری آنها شروع و پیشرفت تدریجی داشته باشد.به مدت طولانی (حدود دو سال)دوام یابد و تمایل به عود داشته ،منجر به افت عملکرد و ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود. بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در طی 2 سال گذشته را داشته باشد و در حال حاضر از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشند.

 این نوع بیماری ها شامل:اسکیزوفرنی،اختلالات خلقی عاطفی ،اختلالات نافذ رشد(کودکان اتیستیک)ومانند آنها می شود.

(مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

تبصره: تشخيص مزمن بودن اختلال ویا وجود افت عملكرد برعهده كميسيون‌هاي ساماندهی بیماران روانی مزمن بهزيستي استان و در موارد بروز اختلاف نظر، تعيين تكليف نهائي به عهده كميسيون عالی ساماندهی بیماران روانی مزمن مستقر در سازمان بهزيستي كشور است.

5- بیماری روانی مزمن:

 به بیماری اطلاق می شود که علائم بالینی مشخص آن بیماری به مدت حداقل 2 سال در فرد وجود داشته باشد و یا بیمار به دلیل بیماری روانی سابقه بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از یک بار در  طی دو سال گذشته داشته باشد و در حال حاضر نیز  از نظر عملکرد اجتماعی و شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشد.

6- بیمار روانی مزمن مجهول الهویه و بی سرپرست:

 مشخصات فردی خود را نمی داند،مستنداتی مبنی بر تایید هویت وی وجود ندارد،بنا بر حکم مرجع قضایی فاقد هویت مشخص و مدارک شناسایی معتبربوده یا فاقدسرپرست و قیم قانونی  باشد.

7- بیمار روانی مزمن بد سرپرست :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی یا مرجع قضایی، خانواده، سرپرست یا قیم بیمار توانایی یا صلاحیت لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

8 – بیمار روانی مزمن بی بضاعت :

 بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی خانواده ، سرپرست یا قیم بیمار توان مالی لازم جهت رسیدگی به بیمار را دارا نمی باشد.

9- ملاک های تشخیص بیماری روانی :

 تشخیص بیماری روانی بر اساس ملاك‌هاي تشخيصي معتبر فعلي از جمله چاپ چهارم تجدید نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري (DSM IV-TR) و دهمين طبقه‌بندي بين‌المللي بيماري‌ها (10-ICD )  می باشد. در زمان‌هاي آتي ملاك اين اطلاق، شاخص‌هاي معتبر همان زمان خاص خواهد بود.

10- تشخيص:

 تعيين ماهيت،‌ طبيعت و نوع بيماري را كه با استفاده از تهيه شرح حال كامل، معاينه و مصاحبه و تجزيه و تحليل علائم، نشانه‌ها و يافته‌هاي پارا كلينيكي (آزمايش،‌ تصويربرداري‌ها، آزمون‌هاي روان شناختي و...) صورت مي‌پذيرد، ”تشخيص“ مي‌نامند.

تبصره : تشخیص بیماری روانی مزمن توسط کمیسیون های ساماندهی بیماران روانی مزمن سازمان بهزیستی انجام می گیرد .

11- درمان:

 مجموعه اقدامات، فعاليت‌ها و برنامه‌هايي را كه در جهت مراقبت از بيمار و به منظور اعاده سلامتي يا تسكين يا تخفيف درد و رنج و يا رفع علائم و اصلاح يا تثبيت وضعيت بيمار به عمل مي‌آيد، ”درمان“ مي‌نامند. حيطه فعاليت‌هاي درماني محدود به مسائل پزشكي اعم از طبي يا جراحي نيست و حيطه‌هاي توانبخشی اجتماعي، رواني، و حتي معنوي و فرهنگي را نيز در بر مي‌گيرد.

12- پذیرش:

 پذیرش فرایندی است که در آن ، بیماران ارجاعی از سوی مراجع بهداشتی ،مراجع قضایی ، خانواده ها و یا مراجعه شخصی از سوی کمیسیون های ساماندهی  بیماران روانی مزمن مطابق با ضوابط مندرج در آئین نامه ها و سیاست های جاری ستاد ساماندهی مورد بررسی واقع شده و در صورت  تشخیص و تاییدبیماری روانی مزمن، در سازمان بهزیستی برای این افرادپرونده تشکیل می گردد.

ادامه مطلب...

شما اینجا هستید: خانه خدمات مرکز قوانین توانبخشی